Điều chưa biết về pháo hạm Mỹ trên tàu chiến Việt Nam

Ít ai biết rằng, Hải quân Việt Nam vẫn duy trì pháo hạm nòng đôi cỡ nòng 40mm của Mỹ trang bị trên tàu đổ bộ tăng LST cỡ 4.000 tấn.

Điều chưa biết về pháo hạm Mỹ trên tàu chiến Việt Nam

Shares

Shares

49 queries in 3.545 seconds.