Điều chưa biết về nhà máy chế tạo F-35 của Mỹ

Fort Worth được Lockheed Martin chọn là nơi lắp ráp những chiếc chiến đấu cơ F-35 bởi một phần lịch sử phát triển đặc biệt của nhà máy này.

Điều chưa biết về nhà máy chế tạo F-35 của Mỹ

Shares

Shares

21 queries in 1.237 seconds.