Điều chưa biết về khẩu pháo trên xe tăng T-62 Việt Nam

Xe tăng T-62 của Việt Nam là mẫu tăng đầu tiên trên thế giới trang bị pháo nòng trơn, có khả năng bắn được đạn xuyên giáp kiểu mới APFSDS với lõi Uranium.

Điều chưa biết về khẩu pháo trên xe tăng T-62 Việt Nam

Shares

Shares

54 queries in 3.077 seconds.