Điều chưa biết về căn cứ quân sự lớn nhất nước Mỹ

Với diện tích 737 km² cùng dân số 120.000 người trong đó có 75 ngàn binh lính, Fort Benning được coi là căn cứ quân sự lớn nhất nước Mỹ.

Điều chưa biết về căn cứ quân sự lớn nhất nước Mỹ

Shares

Shares

21 queries in 1.754 seconds.