Điều bất ngờ nhất trong đội tàu chiến Pháp thăm Việt Nam

Điều bất ngờ nhất trong đội tàu chiến Pháp thăm Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

49 queries in 4.607 seconds.