Diễn viên Helen Mirren ủng hộ dự luật hoàn trả tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.825 seconds.