Điểm yếu “chết người” trên tàu ngầm Type 033G1 của Trung Quốc

Tàu ngầm Type 033G1 có khả năng mang 6 quả đạn YJ-8 nhưng chỉ có thể phóng trong trạng thái nổi trên mặt nước.

Điểm yếu “chết người” trên tàu ngầm Type 033G1 của Trung Quốc

Shares

Shares

20 queries in 1.227 seconds.