Điểm những vụ tai nạn liên quan tới máy bay CASA-212

Tính tới trước thời điểm máy bay CASA 212 của Việt Nam mất liên lạc, trên thế giới đã xảy ra 71 vụ tai nạn liên quan tới máy bay CASA 212.

Điểm những vụ tai nạn liên quan tới máy bay CASA-212

Shares

Shares

48 queries in 3.889 seconds.