Diễm My 9X để tóc một vai dịu dàng xuống phố

Diễm My 9X để tóc một vai dịu dàng xuống phố

SharesĐất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.