Đi thang máy mà gặp phải thanh niên chơi lầy thế này, ai trả phải nhường chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.