Đi thăm nơi chế tạo trực thăng Mi-17 cho Việt Nam (1)

Kazan Helicopter là nơi chế tạo các trực thăng vận tải Mi-17 đang hoạt động trong Không quân Nhân dân Việt Nam, phục vụ vai trò quân sự và cả dân sự.

Đi thăm nơi chế tạo trực thăng Mi-17 cho Việt Nam (1)

Shares

Shares

28 queries in 2.367 seconds.