Đi nghĩa vụ mới có mấy năm mà về em nó bỏ tôi theo người khác rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.