Đi & Học với Trịnh Hội – Trò chuyện cùng Vương Đan

Shares

Theo RFA Vietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.