Đi học ở nước ngoài vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động (NLĐ) được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN không?”. Nguyễn Thành Nam (Sài Gòn)

Đi học ở nước ngoài vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội

Shares

Trả lời:

Trường hợp của bạn thực hiện theo Quyết định 959 ngày 9.9.2015 của BHXH Việt Nam; Công văn số 1660 ngày 28.5.2015 của BHXH TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với NLĐ trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày.

Theo đó, NLĐ được cử đi học tập, làm việc tại nước ngoài theo quyết định của công ty, có thời gian ngày đi, ngày về cụ thể thì không phải đóng BHYT, nhưng được tính là thời gian tham gia BHYT; vẫn phải đóng BHXH, BHTN theo mức lương làm cơ sở trích nộp BHXH, BHTN trước khi được cử đi.

Luật gia Đặng Quang Thắng

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.