Đi đường thấy cảnh này em đã rút ngay con iphone 6s plus ra quay

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.