Đi dạo vô tình quay được cảnh này . Giang hồ bây giờ manh động quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.