Đi dạo phố gặp Thánh tán gái lại còn dạy trẻ em tán gái nữa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.