Đi ăn mà gặp phải mấy thánh này thì đúng là cạn lời mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.271 seconds.