Đẹp tuyệt tàu hộ vệ tàng hình Sigma 10514 của Indonesia

Tàu hộ vệ Sigma 10514 mang tên Raden Eddy Martadinata (số hiệu 331) của Hải quân Indonesia đã hoàn tất các thử nghiệm trên biển.

Đẹp tuyệt tàu hộ vệ tàng hình Sigma 10514 của Indonesia

Shares

Shares

54 queries in 3.365 seconds.