Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: bước đầu của quy trình xử lý?

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 2.168 seconds.