Đe Bắc Triều Tiên, Mỹ-Hàn tập trận hải quân chung

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.595 seconds.