Đe Bắc Triều Tiên, Mỹ-Hàn tập trận hải quân chung

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

51 queries in 2.941 seconds.