ĐCS Việt Nam họp hội nghị TW 13 bàn về nhân sự lãnh đạo

ĐCS Việt Nam họp hội nghị TW 13 bàn về nhân sự lãnh đạo

Shares

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam

Hôm nay, 14/12/2015, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hội nghị trung ương lần thứ 13 để bàn về nhân sự cho các cấp lãnh đạo của Đảng, trong đó có cả 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của chế độ Hà Nội: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng, cho biết là tại hội nghị lần này, Bộ Chinh trị sẽ báo cáo kết quả chuẩn bị nhân sự khóa tới ( khóa 12 ) của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các ủy viên trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết những danh sách được đề nghị đó.

Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2016, nhưng ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định, vì hiện nay vấn đề nhân sự lãnh đạo cao cấp chưa ngã ngũ, do đấu đá tranh giành quyền lực gay gắt giữa phe ông Nguyễn Phú Trọng với phe ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đang ngấp nghé chiếc ghế Tổng bí thư.

Trong một bức thư đề ngày 09/12/2015, gởi Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, các đại biểu Đại hội Đảng thứ 12 và toàn thể đảng viên, hơn 100 nhân sĩ trí thức, cựu lãnh đạo đảng và nhà hoạt động xã hội kêu gọi là nhân đại hội này nên « đổi tên đảng, đổi tên nước, trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp ».

Bức thư cũng yêu cầu đảng cầm quyền « dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ ».

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.