Đây sẽ là khẩu pháo mới cho tiêm kích tương lai Mỹ?

Không loại trừ khả năng khẩu pháo GAU-12U sẽ thay thế "huyền thoại" M61 Vulcan trong tương lai gần trên các tiêm kích tương lai của Mỹ.

Đây sẽ là khẩu pháo mới cho tiêm kích tương lai Mỹ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.184 seconds.