Đây mới đúng nghĩa “Câu cá giải trí” ( Mấy ai can đảm như anh ấy…)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.