Đây là lý do chạy gặp xe buýt là tôi thụt về sau…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.989 seconds.