Đây là cách mà tôi bảo với bạn là tôi đi cưỡi ngựa dạo phố

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.918 seconds.