Đây đúng là thánh nhọ của năm rồi, có ai muốn làm người anh trai tốt không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.