Đây đích thị là thanh niên nguy hiểm của năm. Cái kết đắng lòng cho sự nguy hiểm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.