Đây có phải buồng lái tiêm kích tàng hình J-20?

Mô hình buồng lái khá hiện đại được cho là của tiêm kích tàng hình J-20 đã xuất hiện tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải.

Đây có phải buồng lái tiêm kích tàng hình J-20?

Shares

Shares

47 queries in 3.887 seconds.