Dạy cô bé người Nhật nói câu : ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột mà nhầm mãi thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.