Dạy cho những kẻ ăn cắp 1 bài học, chắc làm thốn lắm!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.