Đây chắc chắn là anh chàng đại ca keo kiệt nhất mà bạn từng biết :)) .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.