Đập đầu lợn và cái kết không tưởng chú ý dây điện phía trên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.