Đánh thức bạn trai thôi mà đâu cần làm thế. Chắc anh ấy thốn lắm???

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.