Đánh rấm để xin số gái 1 chiêu mà không phải ai cũng làm được

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.