Đáng ngại Trung Quốc biến chiến hạm thành tàu hải cảnh

Trung Quốc dường như đang tăng cường việc phát triển "phiên bản" tàu chiến tên lửa thành tàu hải cảnh phục vụ mưu đồ tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông, Hoa Đông. Nguy hiểm, tàu hải cảnh TQ được lắp pháo lớn Nhận diện những tàu Hải cảnh Trung Quốc nguy hiểm nhất Bằng H

Đáng ngại Trung Quốc biến chiến hạm thành tàu hải cảnh

Shares

Shares

47 queries in 3.393 seconds.