Đắng lòng: Ukraine phải đi nâng cấp xe tăng Trung Quốc chế tạo

Dù xe tăng Al-Khalid của Pakistan do Trung Quốc thiết kế, chế tạo, nhưng giờ đây người hoàn thiện chúng lại là người Ukraine.

Đắng lòng: Ukraine phải đi nâng cấp xe tăng Trung Quốc chế tạo

Shares

Shares

60 queries in 7.259 seconds.