Đắng lòng thanh niên chơi ngu và đồng bọn! Quả này thì phế luôn rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.