Đắng lòng Quân đội Syria lại để mất tăng T-55 tốt nhất

Quân đội Syria mới đây đã để mất ít nhất một chiếc xe tăng T-55AMV vẫn còn tốt vào tay lực lượng phiến quân.

Đắng lòng Quân đội Syria lại để mất tăng T-55 tốt nhất

Shares

Shares

25 queries in 1.890 seconds.