Đảng đối lập Myanmar giành những ghế đầu tiên trong cuộc bầu cử lịch sử

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.