Dáng chuẩn , xinh đẹp , dễ bảo , nhảy đẹp …. thôi mấy bác xem tiếp đi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.078 seconds.