Đẳng cấp thiết bị áp chế điện tử hiện đại nhất của Mỹ

Đã qua rồi cái thời Mỹ phải rải... giấy bạc để áp chế điện tử như ở trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

Đẳng cấp thiết bị áp chế điện tử hiện đại nhất của Mỹ

Shares

Shares

24 queries in 1.851 seconds.