Dân Philippines tin Mỹ, hoài nghi Trung Quốc

0
6

Theo VOA tiếng Việt

comments

SHARE