Đàn ông nhiều khi chỉ may mắn hơn nhau ở cái chỗ đứng thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 2.358 seconds.