Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm tuần qua

0
3

Khách bộ hành bước ngang qua một bảng tuyển người của KFC. (Hình: Getty Images)

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tuần qua, cho thấy thị trường lao động tiếp tục vững chắc và tạo nhiều hy vọng cho năm tới.

Theo bản báo cáo của Bộ Lao Ðộng Mỹ đưa ra tại Washington vào sáng Thứ Năm, số đơn xin trợ cấp giảm 5,000, xuống còn 267,000. Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường như thời tiết có tăng lên đôi chút, tới 272,500.

Cũng theo bản báo cáo, trong 12 tháng qua, số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm 7.7%, xuống còn 2.2 triệu người.

Các chuyên gia kinh tế cho hay thị trường lao động Mỹ tiếp tục mạnh mẽ. Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp phản ánh tình hình hãng xưởng giảm nhân viên. Do đó, sự kiện con số này hạ xuống cho thấy giới chủ nhân tiếp tục giữ người của họ và còn có thể nhận thêm người mới.

Số nhân viên mới được nhận vào tiếp tục tăng mạnh. Giới chủ nhân đã nhận thêm trung bình mỗi tháng khoảng 210,000 người cho năm nay. Mức thất nghiệp công bố hồi tháng qua vẫn ở mức thấp nhất từ bảy năm nay là 5%.

Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp đã ở dưới con số 300,000 trong vòng 42 tuần lễ qua, đây là mức mà các chuyên gia cho rằng số việc làm tạo ra vượt quá con số 200,000.

Nói chung, giới chủ nhân cũng như người tiêu thụ đã có lại được sự tin tưởng vào nền kinh tế, nay đang ở năm thứ sáu sau việc phục hồi từ cuộc Ðại Suy Trầm. Người dân Mỹ gia tăng mua xe, nhà, đi ăn tiệm nhiều hơn và nền kinh tế tiếp tục tạo ra việc làm mới, ngay cả trong lúc các quốc gia khác trên thế giới đang gặp khó khăn kinh tế

:NV:

comments

SHARE