Đàn kiến thay đổi hình dạng khi chiến đấu

Trong các tình huống khác nhau, đàn kiến có thể tập trung và bám vào nhau để di chuyển theo dạng "lỏng" hay "rắn".

Shares

Đàn kiến có thể di chuyển theo dạng “lỏng” hay “rắn” khi chiến đấu

Theo Khoa Học

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.