Dẫn gà đi tắm nắng, việc nhẹ lương cao dành cho anh em đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.