Dàn dựng cướp nơi công cộng! troll bá đạo ghê

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.