Dân chúng Quỳnh Lưu biểu tình đòi quyền sống

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.660 seconds.