Dân Biểu Loretta Sanchez tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ Liên Bang

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.834 seconds.